Izaberite kapaljku na osnovu kapaciteta bočice (Obavezno)
Izaberite tip cevčice (Obavezno)
Izaberite tip zatvarača za kapaljku (Obavezno)
Izaberite boju zatvarača (Obavezno)
Izaberite gumicu za Vašu kapaljku (Obavezno)
Izaberite boju gumice za kapaljku (Obavezno)
Izaberite plastični poklopac za kapaljku (Izborno)
Izaberite boju plastičnog poklopca (Obavezno)
Product name Kod komada Item price Total
100€
poručite na 069 1910000
Kategorije
Akcije PRIKAŽI SVE
KONTAKT FORMA
Prijavi se za novosti!

Uslovi poslovanja

 

Uslovi poslovanja – Uslovi kupovine

I OPŠTI USLOVI
Član 1.
Ovim opštim uslovima o korišćenju usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima BeoAmbalaža d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: BeoAmbalaža.rs) pruža usluge Internet prodaje – elektronske prodavnice – korisniku (u daljem tekstu: usluge) i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza BeoAmbalaža.rs i korisnika usluga (u daljem tekstu: korisnik).

Opšti uslovi su obavezujući za BeoAmbalaža.rs i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom BeoAmbalaža.rs i korisnik ne ugovore drugačije.

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.
Korisnik usluga BeoAmbalaža.rs može postati svako zainteresovano poslovno sposobno, domaće ili strano, fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.

Korisnikom usluga BeoAmbalaža.rs  se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga BeoAmbalaža.rs , pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (korisnika).

Za korišćenje usluga korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan. BeoAmbalaža.rs lične podatke prikuplja i koristi isključivo u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti koji su sastavni deo ovih Opštih uslova.

Ukoliko korisnik to želi, može postati Registrovani korisnik, tako što će podneti zahtev za zasnivanje korisničkog odnosa. Zahtev se podnosi pisanim putem u elektronskom obliku od strane korisnika ili lica koje on ovlasti, putem formulara na Internet servisu BeoAmbalaža.rs.

Registrovani korisnik se predstavlja BeoAmbalaža.rs  Internet servisu svojom potvrđenom (verifikovanom) adresom elektronske pošte.

Registrovani korisnik se obavezuje da u slučaju promene podataka značajnih za identifikaciju odnosno izvršenje usluga, o istom bez odlaganja obavesti BeoAmbalaža.rs .

Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.

Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Opšte uslova. Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Internet servisu.

Član 4.

Korisnički odnos između Registrovanih korisnika i BeoAmbalaža.rs se zaključuje na neodređeno vreme.

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 5.

Pravo na korišćenje usluga BeoAmbalaža.rs koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se preneti na treće lice.

V PORUČIVANJE ROBE
Član 6.

Proces poručivanja robe na Beoambalaža.rs 
Željene proizvode Korisnik poručuje:
putem elektronske prodavnice https://www.beoambalaza.rs/ 
putem telefona 069 1910000
u izložbenom prostoru u Venizelosovoj 40 u Beogradu

Nakon slanja porudžbine, Korisnik će dobiti email sa detaljima porudžbine, na email adresu koju je prijavio.
Ukoliko se Korisnik odluči za plaćanje uplatnicom u banci ili pošti, broj porudžbine Korisnik upisuje u polje poziv na broj, radi lakše evidencije.
U trenutku kada uplata bude proknjižena, porudžbina će biti spakovana. 
Rok za isporuku naznačen iznad svakog proizvoda, je rok od trenutka kada je porudžbina spakovana.


VI PLAĆANJE

Član 7.
Korisnik se obavezuje da plaćanje izvrši na način koji sam odabere. Jednom odabrani način plaćanja, po pojedinačnoj transakciji, Korisnik ne može menjati dok se transakcija ne izvrši na odabrani način.
Korisnik bira jedan od načina plaćanja:
- online bankarstvo
- opštom uplatnicom u banci ili pošti*


* Plaćanje uplatnicom podrazumeva da svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom u bilo kojoj pošti ili banci. Detaljne podatke koje je potrebno navesti na uplatnici dobijate putem e-maila neposredno nakon potvrde porudžbine. Prilikom plaćanja uplatnicom, korisnik plaća obračunati iznos u roku od 3 dana, prema podacima za uplatu.


Proizvodi se fakturišu po ceni iz cenovnika odnosno prihvaćene ponude + PDV, koji je važio u vreme prihvatanja porudžbine od strane Prodavca (porudžbina). Bilo kakva promena cene koja proistekne iz pravnih i/ili zakonskih izmena i dopuna postojećih propisa (porezi bilo koje prirode, promena cena transporta i slično) odmah se primenjuje na fakturi ako do nje dođe pre isporuke proizvoda kupcu. Sve dok kupac ne dostavi svoju porudžbinu, Prodavac zadržava pravo na izmenu proizvoda, njihovih cena i dostupnosti, sa prethodnim obaveštenjem Kupca. 


Izjava o konverziji
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. 

Član 8.

Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku na odgovarajućoj stranici Internet servisa.

Dostavu računa u štampanom obliku BeoAmbalaža.rs vrši putem obične pošte, na poseban zahtev Registrovanog korisnika, za šta može Registrovanom korisniku naplatiti takve troškove poštanskih usluga.

Podaci o računima Registrovanih korisnika dostupni su i putem Internet servisa Beoambalaža.rs samo tom Registrovanom korisniku.

Član 9.

Beoambalaža.rs nije odgovorna u slučaju da Korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži Registrovanog korisnika ili propusta u radu poštanske službe).

Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti Beoambalaža.rs o izostanku i zatraži slanje duplikata.

VII ISPORUKA PORUDŽBINE

Član 10.

Rok za isporuku počinje od dana kada je uplata evidentirana. Rok za isporuku proizvoda naznačen je na stranici.
U toku poručivanja, Korisnik je dužan da se odluči o načinu dostave poručenog.
Načini isporuke porudžbine:
- lično preuzimanje u izložbenom prostoru u Venizelosovoj 40 u Beogradu
- preuzimanje kurirske službe sa kojom Korisnik sarađuje
- slanje kurirskom službom, sa kojom Beoambalaža.rs sarađuje, na adresu u Republici Srbiji koju je Korisnik naznačio. U ovom slučaju Korisnik snosi troškove brze pošte.

Član 11.

BeoAmbalaža.rs, kao prodavac na ovoj stranici je obavezan da za svaku porudžbinu kupca obavesti o statustu porudžbine i roku isporuke, kao i da porudžbinu otkaže i vrati novac ukoliko je nemoguće isporučiti porudžbinu.
Kupac koji poručuje robu na web sajtu, je obavezan da se upozna sa opštim uslovima prodaje, i dužan je da pri prijemu robe pregleda robu. Ako je roba kojim slučajem oštećena odmah je potrebno obavestiti službu koja vam je robu dovezla. Ako je to brza pošta, kupac ima rok od 24h od isporuke porudžbine da prijavi reklamaciju brzoj pošti.

VIII ZAŠTITA PODATAKA 
Član 12.
Vaše podatke o ličnosti prikupljamo sledeće načine:

- direktno od Vas, kada nam neposredno dostavite Vaše podatke. Na primer, kada nam se obratite poštom, elektronskom poštom, odnosno telefonskim putem putem
- automatski, prilikom korišćenja naših internet stranica, u kom slučaju mi ili naše partnerske treće strane u naše ime, upotrebljavamo tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po našim stranicama i slično (u daljem tekstu “cookie”. Molimo Vas da više informacija o tome kako koristimo “cookie” pročitate u posebnom odeljku ovog Pravilnika.
U najvećem broju slučajeva, niste dužni da nam dostavite Vaše podatke već to činite na dobrovoljnoj osnovi. To će, na primer, biti slučaj kada nas kontaktirate i dostavite Vaše kontakt podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše pitanje ili zahtev ili kada koristite našu internet stranicu.

U nekim slučajevima može postojati obaveza dostavljanja Vaših podataka. Na primer, u vezi sa elektronskom prodajom naših proizvoda, biće potrebno da nam dostavite Vaše podatke u cilju izvršenja ugovora ili prilikom izjavljivanja reklamacije kako bismo mogli da je obradimo u skladu sa zakonom. 
Ukoliko ne želite da ostavljate Vaše lične podatke, uvek možete pristupiti eshopu kao Gost.
Beoambalaža.rs garantuje da pristup Vašim podacima ( ime, prezime, podaci firme, adresa, telefon, email)  ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.  
Član 13. 
Naša internet stranica koristi “cookie” da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj internet stranice na adekvatan način na svakom Vašem uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na internet stranici Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju.

Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u web-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak “cookie-ja” je pre svega da omogući internet stranici da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, internet stranica koristi podatke sačuvane u “cookie-ju” i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na internet stranici. Kolačići ne mogu da pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim online aktivnostima.

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod. 

MENU